Breadcrumb

Navigation Menu

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, ktora pracowała w Polsce i w Mongolii

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, ktora pracowała w Polsce i w Mongolii

Pracowałeś w Polsce i w Mongolii, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jak i gdzie powinieneś złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę lub rentę

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Mongolii, możesz ubiegać się o emeryturę lub rentę zarówno od nas, jak i z instytucji mongolskiej. Nie musisz składać odrębnych wniosków w Polsce i w Mongolii.

Wniosek złóż w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o emeryturę lub rentę do instytucji drugiego państwa. Wystarczy więc, że złożysz wszystkie dokumenty do naszej albo do mongolskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Ważne!
Data złożenia wniosku w naszej placówce jest datą złożenia wniosku o mongolskie świadczenie i odwrotnie. Instytucja mongolska uzna datę złożenia wniosku w Polsce, a my uznamy datę złożenia wniosku w Mongolii.

Przyjmiemy Twój wniosek wraz z innymi dokumentami, także jeśli są one sporządzone w języku mongolskim albo języku angielskim.

Gdzie będziemy rozpartywać Twój wniosek

Wnioski o emerytury lub renty osób, które pracowały, pracują albo mieszkają w Mongolii, rozpatruje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek możesz złożyć:

  • w Oddziale ZUS w Rzeszowie, który będzie rozpatrywał Twój wniosek,
  • w placówce ZUS, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania; placówka ta przekaże Twój wniosek do Oddziału ZUS w Rzeszowie,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na stronie www.zus.pl . Żeby to zrobić, musisz mieć konto na PUE ZUS i profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w formie papierowej w naszej placówce albo wyślij je do nas pocztą.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz wypełniony druk ERP- 6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Jeżeli we wniosku o świadczenie polskie wskazałeś okresy zatrudnienia w Mongolii, wniosek ten uważany jest za wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia na podstawie ustawodawstwa mongolskiego (chyba, że ubiegasz się o polską emeryturę i we wniosku wystąpiłeś o odroczenie ustalania prawa do mongolskiej emerytury).

Do wniosku o emeryturę lub rentę z Mongolii dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Mongolii.

Co się dalej dzieje z Twoim wnioskiem

Na podstawie dokumentów, które nam dostarczysz, rozpatrzymy Twój wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS.

Twój wniosek o mongolskie świadczenie wraz z dokumentami, które do niego załączyłeś, przekażemy do Mongolii. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa rozpatrzy Twój wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle Ci decyzję o emeryturze lub rencie.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i mongolskie świadczenia dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”.

Gdzie możesz szukać dokumentów, które potwierdzą zatrudnienie w Polsce

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy ubezpieczenia w Polsce, zaświadczenie o Twoim zatrudnieniu może wydać:

  • pracodawca na podstawie akt osobowych,
  • prawny następca pracodawcy na podstawie przejętych akt osobowych,
  • jednostka, która przechowuje dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy tam bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. W bazie tej możesz znaleźć informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników tych zakładów, a także nazwy i adresy instytucji przechowujących dokumenty pracownicze.

Nasza instytucja gromadzi dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Możemy jednak potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia tylko tych osób, które pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników.