Breadcrumb

Zawieszenie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Zawieszenie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Pobierasz świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny? Sprawdź, w jakich sytuacjach możemy zawiesić Ci jego wypłatę.

Kiedy zawiesimy prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Zawiesimy Ci prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, jeśli:

  • nabyłeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej;
  • podjęliśmy wypłatę renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;
  • złożyłeś wniosek, w którym prosisz o zawieszenie świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego;
  • uzyskujesz przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Zawieszenie prawa do świadczenia z powodu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej

Jeśli nabędziesz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, to zawiesimy Ci prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana od dnia w którym nabędziesz prawo do renty.

Ważne! Rentą inwalidzką jest też wojskowa renta inwalidzka i rolnicza renta inwalidzka.

Przykład 1

Pani Magda ma 56 lat i ma przyznane świadczenie przedemerytalne. W kwietniu 2017 r. zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przyznaliśmy jej rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres 2 lat, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Jednocześnie od 1 kwietnia 2017 r. wstrzymaliśmy wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Po upływie tych dwóch lat pani Magda może wnioskować o ustalenie dalszego prawa do renty albo o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia przedemerytalnego.

Zawieszenie prawa z powodu podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego zawiesimy Ci także wtedy, gdy zostanie podjęta wypłata renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wstrzymamy od dnia, w którym zostanie podjęta wypłata Twojej renty.

Zawieszenie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego na Twój wniosek

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego możemy zawiesić na Twój wniosek. Wypłatę wstrzymamy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyłeś taki wniosek.

Kiedy wznowimy Ci wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wznowimy Ci na Twój wniosek od miesiąca, w którym ustanie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek w tej sprawie, chyba że zaistnieją inne okoliczności powodujące ustanie Twojego prawa do świadczenia.

Przykład 2

Pan Stanisław ma 64 lata i ma przyznane świadczenie przedemerytalne. W październiku 2015 r. złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przyznaliśmy mu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres 4 lat i zawiesiliśmy prawo do świadczenia przedemerytalnego. Po upływie tego czasu pan Stanisław będzie już miał 68 lat, czyli przekroczy wiek emerytalny (dla mężczyzny to 65 lat). Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje tylko tym osobom, które jeszcze nie ukończyły wieku emerytalnego. Z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego pan Stanisław uzyska prawo do emerytury (z urzędu lub na wniosek). Tym samym Pan Stanisław nie będzie już mógł ponownie pobierać świadczenia przedemerytalnego.

Zawieszenie prawa  do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego z powodu osiągania przychodu

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego zawiesimy Ci także, jeśli uzyskasz przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdź jakie zarobki spowodują, że możemy zawiesić Twoje świadczenie oraz jakie masz obowiązki jeżeli uzyskujesz przychód.

Zbieg prawa do świadczeń

Jeżeli masz prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego i jednocześnie do renty rodzinnej, uposażenia rodzinnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będziemy Ci wypłacać jedno z tych świadczeń – wyższe lub to, które sam wskażesz.

Podstawa prawna

Art.  4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych