Breadcrumb

Centrum Kontaktu Klientów (CKK)

Centrum Kontaktu Klientów (CKK)

Numer telefonu: 22 560 16 00 *

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

 • 1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
 • 2 – możesz się uwierzytelnić,
 • 3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
 • 0 – połączysz się z konsultantem Centrum Kontaktu Klientów ZUS po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci Centrum Kontaktu Klientów ZUS są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem formularza

Formularz kontaktowy zapytania ogólnego

Jako potwierdzenie, że Twoje pytanie dotarło do Centrum Kontaktu Klientów ZUS, na podany w formularzu adres e-mail dostaniesz od nas wiadomość. Upewnij się, że adres który wpisałeś w formularzu jest prawidłowy. Odpowiedź na pytanie otrzymasz z adresu cot@zus.pl. Będzie ona zawierała informacje ogólne, bez danych szczegółowych z Twojego konta.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje w swojej sprawie zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych i skorzystaj z opcji „Zadaj pytanie ZUS”. Swoje zapytania oraz odpowiedzi konsultantów Centrum Kontaktu Klientów ZUS będziesz mógł przeglądać na swoim profilu w zakładce Komunikaty. Jeśli nie masz jeszcze swojego profilu na PUE, zarejestruj się.

Zadaj pytanie pracownikowi ZUS

 • Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail należy kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności ZUS.

Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych.

Infolinia ZUS 22 560 16 00

Ważne!
Pełne informacje w swojej sprawie uzyskasz przez telefon, jeżeli podasz identyfikator PUE i hasło (PIN) do COT. Jeżeli tego nie zrobisz, podamy Ci tylko informacje ogólne.

W trakcie rozmowy z konsultantem możesz przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić Twoje stwierdzenie lub mu zaprzeczyć albo udzielić Ci niektórych informacji z konta w ZUS.

Możesz wybrać profil tematyczny rozmowy:

1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA – otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik, Platformy Usług Elektronicznych, oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich, w tym m.in.:,

 • jak zainstalować program Płatnik,
 • jak założyć i skonfigurować konto na PUE, uzyskać dostęp do wglądu w dane np. spółki,
 • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
 • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
 • jak na PUE wystawiać i obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie, pobrać certyfikat ZUS itp.

2 - Renty i emerytury – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:

 • rodzajów świadczeń,
 • warunków ich uzyskania,
 • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
 • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
 • zasad obliczania kapitału początkowego,
 • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
 • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

3 - Zasiłki – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:

 • rodzajów zasiłków,
 • warunków ich uzyskania,
 • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
 • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
 • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków,
 • rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

4 - Informacje dla ubezpieczonych – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:

 • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
 • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
 • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
 • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
 • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
 • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.

5 - Informacje dla płatników – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:

 • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
 • zasad udzielania pomocy publicznej,
 • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

6 - Informacje o świadczeniu wspierającym – otrzymasz informacje o:

 • warunkach otrzymania świadczenia wspierającego,
 • jak prawidłowo przygotować i wysłać wniosek o świadczenie wspierające do ZUS,
 • zasadach obliczania wysokości świadczenia wspierającego,
 • sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku,
 • wypłacie świadczenia wspierającego.

7 - Informacje o świadczeniach dla rodzin – otrzymasz informacje o:

 • Aktywnym Rodzicu,
 • świadczeniu wychowawczym 800+,
 • RKO - rodzinnym kapitale opiekuńczym,
 • dofinansowaniu za pobyt dziecka w żłobku,
 • Dobrym Starcie - 300+.