Breadcrumb

Związek Zawodowy Pracowników Centrum Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Centrum Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

logo Związku Zawodowego Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, został wpisany do KRS w dniu 03.06.2016 r. Skupiał w swoich szeregach wyłącznie pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 29.07.2022 r. V Walny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki w ZUS dokonał zmiany nazwy Związku na „Związek Zawodowy Pracowników Centrum Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZZP CI” oraz wybrał nowe władze.

Związek realizuje zadania w zakresie ochrony interesów obecnych i byłych pracowników Centrum Informatyki, oraz byłych pracowników Centrów Wsparcia Informatyki w ZUS poprzez: przestrzeganie prawa pracy, zaspakajanie potrzeb materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych pracowników.

Nasze cele realizujemy za pomocą szeregu uprawnień wynikających z przepisów prawa, a przede wszystkim Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy.

Organami statutowymi ZZP CWI w ZUS są:

  • Zjazd Delegatów
  • Zarząd
  • Prezydium Zarządu
  • Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Związku trwa 4 lata. Związek nie posiada struktur lokalnych.

Zarząd Związku składa się z 10 osób. W obecnej kadencji są to:

Prezydium Zarządu
Krzysztof Glosowic – Przewodniczący Zarządu Związku,
Tomasz Woźniak – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku,
Marlena Kusio - Zaborowska – Skarbnik, wiceprzewodniczący Zarządu Związku,
Wojciech Ziółkowski – Sekretarz, wiceprzewodniczący Zarządu Związku,
Grzegorz Zabiegły – Rzecznik, wiceprzewodniczący Zarządu Związku.

Członkowie Zarządu
Danuta Idzik - Członek Zarządu,
Grzegorz Litwa - Członek Zarządu,
Konrad Kaszuba - Członek Zarządu,
Krzysztof Bohdziewicz - Członek Zarządu,
Henryk Olejnik - Członek Zarządu.

Adres do korespondencji papierowej
ZZP CI w ZUS
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
e-mail: zzpci@zus.pl