Breadcrumb

Świadczenia dla rodziny z ZUS

Świadczenia dla rodziny z ZUS

  • Świadczenie wychowawcze 800+

Od 1 lutego w danym roku możesz złożyć elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres: od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Otrzymasz je na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o świadczeniu wychowawczym 800+

  • Program Dobry Start 300+

Wyprawkę szkolną dziecka w wysokości 300 zł możesz otrzymać raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o programie Dobry Start 300+.

  • Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3. Ma ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Zacznie obowiązywać od 1 października 2024 r.

Z programu Aktywny Rodzic możesz otrzymać następujące świadczenia:

  • Rodzinny kapitał opiekuńczy

UWAGA!
1 października 2024 r. rodzinny kapitał opiekuńczy zostanie zastąpiony świadczeniem aktywnie w domu z nowego programu Aktywny Rodzic. Więcej o świadczeniu aktywnie w domu.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na dziecko.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

  • Dofinansowanie pobytu w żłobku

UWAGA!
1 października 2024 r. dofinansowanie pobytu w żłobku zostanie zastąpione świadczeniem aktywnie w żłobku z nowego programu Aktywny Rodzic.
Więcej o świadczeniu aktywnie w żłobku.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o dofinasowaniu pobytu w żłobku.