Breadcrumb

Navigation Menu

Punkt Obsługi Klientów w Grajewie - dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Punkt Obsługi Klientów w Grajewie - dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Gdzie znajduje się punkt obsługi klientów​​​​​​​  ZUS

Klienci są obsługiwani w Grajewie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 66A.

Miejsca parkingowe

Na placu przed budynkiem, po lewej stronie od wejścia jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Wojska Polskiego 66A. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek ze znakami różnych niepełnosprawności oraz informacją "Pomoc dla Niepełnosprawnych". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc z otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku. Drzwi wewnątrz budynku są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się za stanowiskami obsługi klientów, po prawej stronie.