Breadcrumb

Biogram D. Rak Kraków 2019

Biogram D. Rak Kraków 2019

DOROTA RAK

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ oraz członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji. Jednym z obszarów jej działalności dydaktycznej jest kształcenie studentów w zakresie infobrokeringu. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się obecnie na kompetencjach w perspektywie zarządzania informacją wśród różnych grup społecznych.

 

4 kwietnia 2019 czwartek
13.30−15.00

prelegent:

INFOBROKERING W SŁUŻBIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Od brokera ubezpieczeń do brokera informacji. Ujęcie kompetencyjne

fota D. Rak Kraków 2019

 

zdjęcie D. Rak