Breadcrumb

Biogram Tomasz Rachwał konferencja Kraków

Biogram Tomasz Rachwał konferencja Kraków

TOMASZ RACHWAŁ

Doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu, członek Senatu UP. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są m.in. na procesy transformacji struktur przemysłu i usług oraz kształcenia w zakresie geografii i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia m.in. z podstaw przedsiębiorczości, dydaktyki przedsiębiorczości, zarządzania, gospodarki finansowej oraz systemu bankowego i ubezpieczeniowego. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych oraz wielu podręczników szkolnych do geografii i przedsiębiorczości. Bierze udział w realizacji wielu międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych z przedsiębiorczości. Przez wiele lat członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości i ekspert MEN w zakresie podstaw programowych z geografii i przedsiębiorczości. Współpracował z Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego przy projektach edukacji ekonomicznej.

7 marca 2018 środa
15.00−15.20

Ubezpieczenia społeczne w edukacji szkolnej w świetle nowej podstawy programowej. Baza dydaktyczna, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystane w procesie edukacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

Tomasz Rachwał fota Kraków

 

zdjęcie