Breadcrumb

Dodatki i legitymacje

Dodatki i legitymacje

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dodatki i legitymacje

Dodatki i legitymacje

 • Symbol

  Name of the request

 • ERK

  Wniosek ERK

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 05 grudnia 2023 r.

 • ERL

  Wniosek ERL

  Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty
  Aktualizacja formularza: 16 sierpnia 2023 r.

 • ERK polsko-angielski

  Wniosek ERK polsko-angielski

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • DKW

  Wniosek DKW

  Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.