Breadcrumb

Zapytania do ZUS

Zapytania do ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Zapytania do ZUS

Zapytania do ZUS

 • Symbol

  Name of the request

 • UII

  Wniosek UII

  Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
  Aktualizacja formularza 26 października 2018 r.
  Zastąpił formularz ZUS-US-UII-01