Breadcrumb

Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dlatego pracownik nie musi składać Ci wydruku tego zaświadczenia.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  

  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

  Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie e-ZLA za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

  Zaświadczenie płatnika składek wystawiasz i przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na PUE ZUS.

  Informacja, że – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), pracownik powinien przekazać Ci zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu PUE ZUS.  Pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

  Przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3  albo Z-3a; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu; w aktach pozostawiasz kserokopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  Ważne!

  Jeśli zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia Twojego pracownika, będzie potrzebne dodatkowo wypełnione przez niego oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli pracownik ma swój profil na PUE ZUS – może je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

  Informacja, że – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.