Breadcrumb

Navigation Menu

Oddział w Olsztynie – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Olsztynie – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 3 lokalizacjach:

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Olsztynie - budynek przy ul. Kołobrzeskiej 8,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Kętrzynie w budynku przy ul. Reja 10,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Ełku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73.

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba Oddziału w Olsztynie

Miejsca parkingowe

Przy ul. Kołobrzeskiej 8 w Olsztynie jednopiętrowy budynek ZUS umiejscowiony jest w głębi parkingu pomiędzy 7-piętrowym apartamentowcem i nowym budynkiem Filharmonii  Olsztyńskiej. 

Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym (wejście na poziomie chodnika). W przedsionku głównego wejścia stoi wózek inwalidzki do dyspozycji podczas pobytu.

Drzwi do budynku otwierają się  automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt informacyjny, w którym można uzyskać informację o numerze i usytuowaniu gabinetu. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.  Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarza orzecznika lub lekarza - członka komisji lekarskiej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na końcu korytarza w lewej części budynku od wejścia.

 

2. Siedziba Inspektoratu ZUS w Kętrzynie

Miejsca parkingowe

Z tyłu budynku przy ul. Reja 10, na parkingu wewnętrznym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking można wjechać przez boczną bramę, od ul. Reja 10.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Wojska Polskiego. Wejście jest usytuowane z przodu budynku. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Możliwy jest również dostęp do budynku od strony parkingu od ul. Reja, gdzie został zmniejszony krawężnik, który umożliwia podjazd wózkiem inwalidzkim z parkingu na chodnik, po którym można kierować się do głównego wejścia od ul. Wojska Polskiego. Na ścianie budynku, obok miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz tabliczka wskazująca kierunek do pochylni i drzwi wejściowych, po drugiej stronie budynku.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinet lekarski znajduje się na parterze, obok sali obsługi klientów. Ma numer 2. Z wejścia należy kierować się w stronę lewą, drzwi gabinetu są widoczne od samego wejścia do budynku. Na drzwiach gabinetu wywieszona jest informacja, że tutaj przyjmuje lekarz orzecznik.

Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Filar, który znajduje się niedaleko drzwi do gabinetu, nie stanowi przeszkody dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Drzwi do gabinetu otwierają się do środka gabinetu, są otwierane przez lekarza orzecznika.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 

3. Siedziba Inspektoratu ZUS w Ełku

Miejsca parkingowe

Po prawej stronie od głównego wejścia do budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Wojska Polskiego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi może pomóc pracownik ochrony.

Wewnątrz budynku

Gabinet lekarski znajduje się na parterze. Z wejścia należy kierować się prosto przed siebie, piąte drzwi na prawo to poczekalnia, z której jest wejście do gabinetu. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetu są otwierane przez lekarza orzecznika.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klientów, za pomieszczeniem pracowników ochrony.