Breadcrumb

ELŻBIETA RAFALSKA biogram

ELŻBIETA RAFALSKA biogram

ELŻBIETA RAFALSKA

Nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec, senator i poseł, pracowała w Komisji Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Finansów Publicznych, członek Rady Ochrony Pracy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Z wyróżnieniem ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – filia w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną. Ukończyła liczne szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością w urzędzie i zarządzania opieką zdrowotną. Uzyskała uprawnienia państwowe do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa. Była nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie wizytatorem w kuratorium oświaty. W 1998 r. została dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. W latach 1999–2002 była dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1994–2005 zasiadała w radzie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Od 2002 do 2005 r. sprawowała kolejno funkcje przewodniczącej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, a następnie wiceprzewodniczącej rady. Była również przewodniczącą klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest wiceprezesem Lubuskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Była przewodniczącą senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 6 czerwca 2006 r. do 5 kwietnia 2007 r. i ponownie od 24 sierpnia 2007 r. do 3 grudnia 2007 r. zajmowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2013 r. została członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
17.15−18.30

Dyskusja panelowa: Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość

ELŻBIETA RAFALSKA fota

 

zdjęcie