Breadcrumb

JAROSŁAW OCZKI biogram

JAROSŁAW OCZKI biogram

JAROSŁAW OCZKI

Doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na WNEiZ UMK na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie finansami i podjął pracę jako asystent na tejże uczelni. W latach 2000–2002 odbył staż naukowy w Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) (stypendium DAAD), gdzie jako członek międzynarodowego zespołu badawczego realizował projekt Ost-West Arbeitsmigration in Europa und die polnische Perspektive. W latach 2003–2006 brał udział w projekcie badawczym realizowanym w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rynków pracy i integracji europejskiej w języku polskim i angielskim. Kontakty z praktyką gospodarczą obejmują prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz analizę sprawozdań finansowych.

25 kwietnia 2017 wtorek
9.00−9.30

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach (perspektywa pracujących)

JAROSŁAW OCZKI fota

 

zdjęcie