Breadcrumb

Projekty dofinansowane ze środków UE

Projekty dofinansowane ze środków UE

Logotypy Funduszy Europejskich

Zaproszenie do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Wyzwania jakie stoją przed podmiotami i osobami aktywnie działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w kontekście przyjętej przez Rząd „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030” upoważnia do zaproponowania podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez podjęcie jednorocznych, dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją jest wsparcie osoby w procesie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej, przy uwzględnieniu jej indywidualnych potrzeb oraz przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów zorientowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Kluczową ideą kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jest wielodyscyplinarność, dlatego uczestnicy studiów nabędą wiedzę i umiejętności z bardzo różnorodnych dziedzin.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował niezbędną wiedzą z zakresu nauk biologicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych oraz umiejętnościami umożliwiającymi identyfikację i rozwiązywanie zróżnicowanych problemów człowieka, który uległ wypadkowi, a jego skutki – niepełnosprawność, utrudnia powrót do aktywności społeczno-zawodowej, lub z powodu swojej niepełnosprawności nie podejmuje aktywności zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych niżej wymienionych Uczelni wyższych i zapoznanie się z programem studiów, zasadami rekrutacji i odpłatnością za studia:

  1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  2. Uniwersytet Warszawski,  
  3. Uniwersytet Wrocławski,
  4. Gdański Uniwersytet Medyczny,
  5. Politechnika Bydgoska,
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
  7. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,
  8. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.

Zobacz także: