Breadcrumb

Edukacja z ZUS

Edukacja z ZUS

Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Dlatego jesteśmy przekonani, że wiedzę o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat. Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłość bez podstawowej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Wiedza ta stanowi bowiem ochronny parasol przed zdarzeniami, które mogą je spotkać, np. utratą pracy czy niezdolnością do jej wykonywania. Właśnie dlatego uczymy o ubezpieczeniach społecznych już od najmłodszych lat.

Każdy z projektów edukacyjnych ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS. 

Prezentacja "Poznaj projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" (pptx 9,6mb)

Broszura "Od małego świadomi ryzyka bezpieczni do końca życia. Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" (pdf 5,6mb).

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Z myślą o najmłodszych organizujemy wycieczki do naszych oddziałów z pogadanką edukacyjną. Nasi eksperci opowiadają też w przedszkolu dzieciom o ubezpieczeniach społecznych i swojej pracy w ZUS. Specjalnie dla przedszkolaków przygotowaliśmy kolorowankę edukacyjną „Zawsze Użyteczna Skarbonka”.

Projekt z ZUS

logo projektu z ZUS - link do strony

„Projekt z ZUS” to projekt edukacyjny pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki realizowany w szkołach podstawowych. Jego celem jest wprowadzenie uczniów w podstawowe zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce. Podczas jednej lekcji uczniowie dowiadują się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy konkursowej (w formie filmu, plakatu lub komiksu), wyjaśniającej dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace uczniów są nagradzane i publikowane na stronie zus.pl/edukacja.

Od 2017/2018 roku w „Projekcie z ZUS” uczestniczyło ponad 50 tys. uczniów.

Lekcje z ZUS

logo lekcje z zus -link do strony

„Lekcje z ZUS” to projekt Zakładu skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt prowadzimy pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki. Powstał on by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń. Dają też praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 „Lekcje z ZUS” opieramy na częstej interakcji z uczniami, dlatego przygotowaliśmy prezentacje i filmy. Proponujemy też krzyżówki i quizy, dzięki którym uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób pogłębią swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Opracowaliśmy, wydaliśmy i udostępniamy bezpłatnie grę planszową „Specjalista ZUS”. Dzięki niej uczeń wciela się w rolę pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wspina się po szczeblach kariery zawodowej. Podczas tej drogi dowiaduje się więcej o ubezpieczeniach społecznych. Doradca metodyczny Ośrodka Rozwoju Edukacji pozytywnie ocenił grę i polecił ją także dla uczniów o specjalnych potrzebach (np. z diagnozą ADHD).

Od 2014 roku w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 411 tys.

   

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej ubezpieczeniach społecznych”

logo olimpiada z zus

Po „Lekcjach z ZUS” zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ministerstwo Edukacji Narodowej doceniło rangę edukacyjną i prestiż Olimpiady. Dlatego też od kwietnia 2020 r. znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych. Tym samym od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05.

Laureaci (I, II i III miejsce) oraz finaliści Olimpiady otrzymują od współpracujących z nami uczelni – indeksy na kierunki studiów, które są związane z tematyką Olimpiady (np. prawo, polityka

społeczna, organizowanie rynku pracy, finanse i rachunkowość), lub dodatkowe punkty w rekrutacji. Pełną listę uczelni i kierunków publikujemy na naszej stronie internetowej. Dodatkowo laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków.

Udział w Olimpiadzie może być również ogromną korzyścią dla szkoły – sukcesy uczniów w olimpiadach, są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych. Nagradzamy również nauczycieli laureatów.

Zrealizowaliśmy już siedem edycji „Lekcji z ZUS”. Od 2014 roku w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 411 tys. uczniów, a w Olimpiadzie – ponad 167 tys.

Utworzyliśmy na Facebooku fanpage Olimpiady, aby z aktualnymi informacjami docierać do jak największej liczby osób. Uczniowie i nauczyciele znajdą tam m.in.:

 • ciekawostki na temat ubezpieczeń społecznych i ZUS,
 • animacje poradnikowe,
 • infografiki i dane liczbowe,
 • fakty i mity o ubezpieczeniach,
 • relacje z wydarzeń edukacyjnych, które organizuje ZUS,
 • materiały partnerów medialnych.

Prowadzimy dwie grupy dyskusyjne: „Żeby uczeń nie przerósł mistrza. Grupa dla nauczycieli” oraz dla uczniów „Grupa wiesz więcej”.

Jesteśmy również na YouTube – na kanale „Elektroniczny ZUS”.

Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Współpracujemy z ponad 100 uczelniami.

Współpraca obejmuje:

 • wykłady na temat ubezpieczeń społecznych,
 • udział naszych ekspertów w konferencjach naukowych,
 • współorganizowanie wydarzeń przygotowywanych przez uczelnie,
 • współpracę naukową i konsultacje,
 • możliwość publikacji artykułów naukowych na łamach kwartalnika „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”,
 • poradnictwo ubezpieczeniowe,
 • praktyki studenckie i staże absolwenckie w ZUS.

Więcej informacji o współpracy ZUS z uczelniami.

RODO

Klauzula informacyjna dla nauczycieli – opiekunów uczestników projektów edukacyjnych ZUS (pdf 453kb).