Breadcrumb

Współpraca ZUS z uczelniami

Współpraca ZUS z uczelniami

Akademia Ubezpieczeń Społecznych logo

Jako społecznie odpowiedzialna organizacja staramy się właściwie wypełniać wszystkie swoje ustawowe zobowiązania, do których należy także popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Naturalnym sprzymierzeńcem naszych działań edukacyjnych są szkoły wyższe. Dlatego też od wielu lat jesteśmy obecni z tematyką ubezpieczeń na uczelniach. Od 2016 nasza współpraca ze szkołami wyższymi nabrała systemowego charakteru.

Od kwietnia 2016 roku podpisujemy umowy ramowe o współpracy z kolejnymi uczelniami na terenie całej Polski. Na dziś możemy pochwalić się 112 takimi dokumentami. Podejmujemy współpracę z państwowymi i prywatnymi ośrodkami akademickimi, które kształcą na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych. Są to zarówno duże, prestiżowe uczelnie o wieloletniej historii takie jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ale także Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz niewielkie, prywatne szkoły wyższe, które dbają o wszechstronny rozwój studenta i praktyczne podejście do nauczania. Współpracujemy po to, by zaangażować środowisko akademickie w program „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”.

Umowy są ramowe, dzięki czemu z każdą uczelnią możemy indywidualnie określać szczegóły współpracy. Niemniej każdą umowę realizujemy w następujących obszarach: