Breadcrumb

AXEL BÖRSCH-SUPAN biogram

AXEL BÖRSCH-SUPAN biogram

AXEL BÖRSCH-SUPAN

Profesor doktor, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Współpracownik naukowy National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, Massachusetts, USA. Dyrektor Munich Center for the Economics of Aging (MEA) Instytutu Maksa Plancka ds. prawa i polityki społecznej. Studiował matematykę i ekonomię w Monachium i Bonn, tytuł doktora uzyskał w 1984 r. w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge (USA) w dziedzinie ekonomii, w latach 1984–89 był adiunktem w J.F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda, a od 1989 do 2011 r. profesorem makroekonomii i polityki gospodarczej na Uniwersytecie w Mannheim. Od tego czasu jest dyrektorem Instytutu Maksa Plancka ds. prawa i polityki społecznej, który rozbudowano o Munich Center for the Economics of Aging (MEA). Członek Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, Niemieckiej Narodowej Akademii Leopoldina oraz Austriackiej Akademii Nauk. Jest również koordynatorem projektu SHARE (badania dotyczące zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie). Kierował grupą zajmującą się reformą emerytalną w ramach Komisji Zrównoważonego Rozwoju (tzw. Grupa „Rürupa”), jest członkiem Rady Naukowej przy Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii (i był jej przewodniczącym od 2004 do 2008 r.), Rady Doradczej „Przemiany demograficzne” przy Prezydencie Republiki Federalnej Niemiec, grupy eksperckiej rządu federalnego „Demografia” oraz dialogu w sprawach zabezpieczeń emerytalno-rentowych przy Federalnym Ministerstwie Pracy. Ponadto doradza Komisji Europejskiej, OECD, WHO, Bankowi Światowemu i innym organizacjom międzynarodowym w sprawach związanych ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w społeczeństwach.

25 kwietnia 2017 wtorek
10.00−10.30

Co to jest „właściwy” wiek emerytalny? Związek między demografią, warunkami pracy, stanem zdrowia. Rola rent inwalidzkich

AXEL BÖRSCH-SUPAN fota

 

zdjęcie