Breadcrumb

PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

Najpopularniejsze Pełnomocnictwo