Breadcrumb

Navigation Menu

Umowa z Izraelem o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Umowa z Izraelem o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

  • w najbliższej placówce ZUS,
  • na stronie internetowej www.zus.pl,
  • w I Oddziale ZUS w Łodzi – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych
    ul. Zamenhofa 2,
    90-431 Łódź
  • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: drz@zus.pl