Breadcrumb

Odroczenie terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Odroczenie terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego, bo w jej zastępstwie były wypłacane świadczenia alimentacyjne.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko, identyfikator (PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer sprawy Al
  • należności, o których odroczenie składasz wniosek, oraz ich wysokość
  • Twoją propozycję spłaty zadłużenia
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia w wyznaczonym terminie
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RAW.

  Inne dokumenty:

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
  • zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy starasz się o odroczenie spłaty na okres powyżej 6 miesięcy.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres placówki ZUS
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie spłacić należności w odroczonym terminie.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków odroczenia mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia oraz Twoja sytuacja rodzinna i materialna.
  Gdy kończymy postępowanie, wydajemy decyzję administracyjną.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)

Odroczenie terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń