Breadcrumb

Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, które lekarz wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na portalu PUE ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

  Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

  Nie przekazujesz do ZUS otrzymanego od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego.

  Ważne!

  Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

  Jeśli - jako płatnik składek - nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na portalu PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

  Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

  Ważne!

  Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

  Jeśli - jako płatnik składek - nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.