Breadcrumb

Biogram Justyna Czerniak-Swędzioł konferencja Kraków

Biogram Justyna Czerniak-Swędzioł konferencja Kraków

JUSTYNA CZERNIAK-SWĘDZIOŁ

Radca prawny. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy, rozprawa doktorska pt. „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy” wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez IPiSP pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy organizowanych przez Katerę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor prac magisterskich, prac podyplomowych oraz opiekun naukowy prac doktorskich. Koordynator w Poradni Prawnej UJ - Sekcja Prawa Pracy. Autorka licznych publikacji m.in. z tematyki zakazu konkurencji w zatrudnieniu oraz uprawnień rodzicielskich, autorka książki „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy” Wydawnictwo C.H. Beck 2007 r. Warszawa; współredaktor książki „Polskie prawo pracy. Kazusy” LexisNexis, Warszawa 2013 r.; redaktor naukowy książki „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Repetytorium” CH Beck Warszawa 2014 r. oraz książki "Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych". Warszawa 2016 r. Radca prawny w Krakowskiej OIRP, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Czerniak Rogóż Spółka Cywilna w Krakowie.

7 marca 2018 środa
15.20−15.50

Ubezpieczenia społeczne w szkolnictwie wyższym, kształcenie dotyczące ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych, humanistycznych etc.

Justyna Czerniak-Swędzioł fota Kraków

 

zdjęcie