Breadcrumb

ANDRZEJ SZYBKIE biogram

ANDRZEJ SZYBKIE biogram

ANDRZEJ SZYBKIE

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie zabezpieczenia społecznego. Pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od ponad 15 lat. Aktualnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Rent Zagranicznych, odpowiadając za nadzór nad realizacją rozporządzeń UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent. Był członkiem różnych grup eksperckich ustanowionych przez Komisję Europejską, jak również członkiem polskiego zespołu negocjującego umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Aktualnie zaangażowany jest w prace dotyczące zwalczania błędów i nadużyć, jako członek Komitetu Sterującego Platformy H5NCP, działającego w celu realizacji decyzji H5 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Autor licznych artykułów oraz publikacji książkowych i ekspertyz w obszarze zabezpieczenia społecznego.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
14.45−15.15

Rola emerytur minimalnych w systemie składkowym a rola nieskładkowych gwarancji minimalnych (emerytura obywatelska, pomoc społeczna)

ANDRZEJ SZYBKIE fota

 

zdjęcie