Breadcrumb

MACIEJ ŻUKOWSKI biogram

MACIEJ ŻUKOWSKI biogram

MACIEJ ŻUKOWSKI

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w latach 2008–2016 prorektor, a od 2016 r. rektor tej uczelni. Prowadził badania naukowe i wykłady także na uniwersytetach zagranicznych, w tym m.in. w London School of Economics oraz jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Bremie, w Centrum Polityki Społecznej. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych, w tym w projektach zamawianych i finansowanych przez Unię Europejską. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Przygotowywał ekspertyzy i opinie dla Rady Ministrów, był członkiem Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2004–2005. Autor książek i artykułów na temat ekonomicznej teorii polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza emerytalnego, w Polsce i w innych państwach europejskich, polityki społecznej i sytuacji społecznej w Unii Europejskiej, rynku pracy i migracji zagranicznych.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
12.20−13.45

Moderator sesji I: Adekwatność emerytur i bezpieczeństwo dochodowe na starość

MACIEJ ŻUKOWSKI fota

 

zdjęcie