Breadcrumb

Navigation Menu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Zabrzu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Zabrzu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Zabrzu w budynku przy ul. Szczęść Boże 18.

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ulicy Szczęść Boże 18. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Od wejścia głównego, podłoże parteru budynku wyposażone jest w ścieżki prowadzające o zmiennej strukturze, ułatwiające osobom z wadami narządu wzroku dostanie się do windy i sali obsługi klienta.


Wejście na poczekalnię Orzecznictwa lekarskiego na pierwszym piętrze, wyposażone jest  w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. W ramach ułatwień w komunikacji z osobami niedosłyszącymi gabinet lekarski nr 116 znajdujący się na pierwszym piętrze wyposażony jest  w pętlę indukcyjną. 

Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Sala obsługi klientów znajduje się na  pierwszym piętrze. Aby dostać się do sali, skorzystaj z windy lub podjazdu. Po lewej stronie wejścia na salę obsługi klientów znajduje się system nawigacyjno-informacyjny TUTOPOINT. Dodatkowo stanowiska w Sali wyposażone są w pętle indukcyjne.
Podłoże pierwszego piętra na odcinku wyjścia z windy i dojścia na salę obsługi klienta do punktu informacji ogólnej, wyposażone jest w ścieżki prowadzające o zmiennej strukturze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na pierwszym piętrze, po lewej stronie od wyjścia z Sali obsługi klientów. 

Druga toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu portierni.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Tarnowskich Górach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Tarnowskich Górach w budynku przy ul. Górniczej 4-8. 

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Górniczej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Kolejne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone na placu ZUS wjazd od ul. Lompy 5.7. 

   

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku zaopatrzone jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, który znajduje się nad wejściem do budynku B od strony ul. Górniczej.

  Przy wejściu do budynku przy ul. Górniczej znajdują się schody.

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Lompy 5.7. Przy wejściu tym znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu dla osób z niepełnosprawnością ruchu od ul. Lompy nie otwierają się automatycznie. Przy pochylni znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku od ul. Górniczej. Na drodze od wejścia do budynku od ul. Lompy do Sali znajdują się drzwi, które nie otwierają się automatycznie. Naciśnij dzwonek przy pochylni, aby uzyskać pomoc nie tylko w otwarciu drzwi wejściowych, ale także w dotarciu do stanowisk obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku. W budynku nie ma barier budowlanych.

  Sala obsługi klienta wyposażona jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, który usytuowany jest przy WC dla osób z niepełnosprawnościami po prawej stronie Sali. Stanowiska w Sali Obsługi Klientów wyposażone są w pętle indukcyjne.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w sali, w której są obsługiwani świadczeniobiorcy. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Bytomiu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Bytomiu w budynku przy ul. Karola Miarki 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Karola Miarki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać do budynku wejściem głównym przy ul. Karola Miarki. Do wejścia doprowadzają schody. Przy wejściu od strony parkingu jest podjazd.

  Nad wejściem do budynku znajduje się system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w sali obsługi klientów, która jest podzielona na dwie części. Sala znajduje się na parterze budynku. W części po lewej stronie są obsługiwani płatnicy składek, ubezpieczeni i lekarze. W części po prawej stronie załatwisz sprawy emerytalno-rentowe i zasiłkowe. Drzwi do sali obsługi otwierają się automatycznie. W budynku nie ma barier budowlanych.

  Stanowiska Sali Obsługi Klientów wyposażone są w pętle indukcyjne.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy wejściu do Sali obsługi klientów, po prawej stronie. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Gliwicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Gliwicach w budynku przy ul. Pszczyńskiej 44 A.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu z tyłu budynku, przy ul. Pszczyńskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Pszczyńskiej. Wejście zorganizowane jest z poziomu chodnika. 

  Nad wejściem na sale obsługi klientów znajduje się system nawigacyjno-informacyjny TUTOPOINT.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy głównym wejściu do budynku przy ul. Pszczyńskiej otwierają się automatycznie.

  Drzwi wejściowe do budynku od strony parkingu nie otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na  podwyższonym parterze. Skorzystaj z podnośnika, który znajduje się wewnątrz budynku przy głównym wejściu od ul. Pszczyńskiej. W budynku nie ma barier budowlanych.

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu nie dostaną się do Sali wejściem od strony parkingu, ponieważ wewnątrz budynku są schody i nie ma żadnych udogodnień. Drzwi do poszczególnych części sali obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

  Stanowiska Sali Obsługi Klientów dla świadczeniobiorców wyposażone są w pętle indukcyjne.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.