Breadcrumb

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Jest to platforma współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych.

Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych.

Należymy do grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności administracji.

Dzięki uczestnictwu w pracach grupy:

  • współpracujemy w procesie tworzeniem polityki publicznej na rzecz rozwoju CSR,
  • rozwijamy sieci partnerstwa i współpracy,
  • mamy wpływ na zmianę postaw rynkowych,
  • budujemy pozycję lidera w administracji publicznej pod kątem praktyk CSR,
  • upowszechniamy stosowane przez przedsiębiorstwa dobre praktyk podczas organizowanych przez Zespół i Grupy robocze konferencji, warsztatów, seminariów o tematyce CSR.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/o-zespole