Breadcrumb

Stwierdziłeś błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

Stwierdziłeś błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, które zawiera błędy, nie możesz wypłacić zasiłku.

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA, w którym został popełniony błąd, na wniosek Twój lub ubezpieczonego, lekarz unieważni (anuluje) oraz – jeśli będzie to zasadne – wystawi nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, z prawidłowymi danymi.

Prawo do zasiłku możesz ustalić i wypłacić zasiłek na podstawie nowego, poprawnie wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Jeśli – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, otrzymasz informację o unieważnieniu błędnie wystawionego zaświadczenia e-ZLA. Na liście zaświadczeń lekarskich e-ZLA Twoich ubezpieczonych zaświadczenie to będzie miało status Anulowane. Otrzymasz także informację o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i zobaczysz je na profilu na portalu PUE ZUS.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, informację o unieważnieniu zaświadczenia e-ZLA oraz wydruk nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA przekaże Ci Twój ubezpieczony, którego zaświadczenie to dotyczy.

Zobacz więcej: Błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA