Breadcrumb

Poglądowa informacja

Poglądowa informacja

Poglądowa informacja o wysokości przyszłej emerytury 

W "Informacji" prezentujemy informację o hipotetycznej wysokości Twojej przyszłej emerytury.

W poglądowej informacji o wysokości przyszłej emerytury z przedstawiśmy przykładowe wysokości emerytur. Przyjeliśmy  założenie, że dla każdego ubezpieczonego możemy obliczyć prognozowaną wysokość emerytury jaką by otrzymał, gdyby zdecydował się przejść na emeryturę w wieku emerytalnym  lub po przekroczeniu tego wieku o rok, dwa, trzy, cztery i pięć lat.Podstawę obliczenia emerytury stanowi suma kwot na Twoim koncie. Sumę tę składek następnie dzielimy przez średnie dalsze trwanie życia w określone dla -  Twojego wieku emerytalnego.

Uwaga!

Dla celów tego wyliczenia przyjeliśmy:

  • w informacji o wysokości przyszłej emerytury, zamieszczanej w "Informacji" za rok 2015 - średnie dalsze trwanie życia według komunikatu ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 r. 
  • w informacji o wysokości przyszłej emerytury z, zamieszczanej w "Informacji" za rok 2016 - średnie dalsze trwanie życia według komunikatu ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. 

Jeżeli np. będziesz chciałprzejść na emeryturę w wieku 66 lat możesz obliczyć sobie emeryturę dzieląc kwotę zgromadzoną na koncie przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 66 lat ( jeśli obliczasz hipotetyczną emeryturę dla roku 2016 r. to średnie dalsze trwanie życia wynosi 207,8 miesięcy).  Hipotetyczna emerytura nie jest podwyższana do kwoty najniższej emerytury. Podwyższenie takie przysługuje osobie,  która posiada staż ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny. Jeśli jesteś członkiem OFE to w przyszłości będziesz miał doliczone do podstawy obliczenia emerytury kwotę środków z OFE

Obliczana przez kalkulator emerytalny prognozowana emerytura według nowych zasad nie jest podnoszona do kwoty emerytury najniższej.
Dla przeprowadzenia symulacji prognozowanej wysokości przyszłej emerytury z uwzględnieniem indywidualnych danych i parametrów o przebiegu ubezpieczenia skorzystać można z kalkulatora emerytalnego ZUS-u.