Breadcrumb

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla świadczeniobiorców

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla świadczeniobiorców

Jeśli pobierasz świadczenie z ZUS i masz konto na PUE ZUS, możesz teraz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (na przykład bankowi). Nawet jeśli nie widzisz zakładki Świadczeniobiorca lub brakuje w niej danych na temat świadczeń, możesz utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS. Potwierdzenia opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu mają moc zrównaną z wystawianymi przez ZUS zaświadczeniami.

Aby utworzyć dokument z danymi musisz:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS

 2. przejść do zakładki Świadczeniobiorca

 3. z bocznego menu wybrać Moje dane – potwierdzenia

 4. wybrać Utwórz nowy

 5. wskazać dane, które są Ci potrzebne na potwierdzeniu. Masz do wyboru:

 • Emerytury i renty:
 • prawo do świadczenia,
 • kwota świadczenia,
 • Zasiłki:
 • prawo do świadczenia,
 • kwota świadczenia.

Możesz też uzyskać potwierdzenie, że nie pobierasz świadczenia we wskazanym okresie – aby skorzystać z tej opcji musisz zaznaczyć przycisk [Następny].

 1. Zatwierdź swój wybór.

Jak wygląda potwierdzenie z danymi z ZUS i co można z nim zrobić?

Jeśli w oknie wyboru danych zaznaczyłeś na przykład, że chcesz utworzyć potwierdzenie z kwotą świadczenia, Twoje potwierdzenie będzie wyglądać tak:

wizualizacja potwierdzenia z danymi z ZUS

Potwierdzenie możesz zapisać jako plik PDF, XML lub wysłać na dowolny adres e-mail. Możesz je też wydrukować. Plik, który system wysyła na adres e-mail, jest odpowiednio zabezpieczony.

Jak możesz sprawdzić, że dokument pochodzi z ZUS?

Potwierdzenie jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.

Ważność pieczęci sprawdzisz, gdy klikniesz w jej ikonę:

ikona pieczęci ZUS - samoobsługa

We właściwościach pieczęci możesz sprawdzić szczegóły kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, w tym:

 • wydawcę certyfikatu,
 • okres ważności certyfikatu,
 • potwierdzenie, że został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pojawi się także informacja, czy dokument opatrzony pieczęcią nie został zmieniony.

Dodatkowo pracownik instytucji, której przekażesz dokument może sprawdzić jego autentyczność w udostępnionej przez nas wyszukiwarce.

Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację:

 • unikatowy numer (znak),
 • datę utworzenia potwierdzenia,
 • identyfikator świadczeniobiorcy.

Aby potwierdzić autentyczność wystawionego potwierdzenia, musisz podać te dane. Po wyszukaniu potwierdzenia możesz wyświetlić jego zawartość.