Breadcrumb

Kiedy powinieneś złożyć formularz ZUS IWA

Kiedy powinieneś złożyć formularz ZUS IWA

Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021

Formularz ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinieneś go złożyć, gdy jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe – szczegółowe warunki opisujemy niżej. Za dany rok kalendarzowy musisz złożyć formularz do 31 stycznia następnego roku.  

W jakiej sytuacji powinieneś złożyć formularz ZUS IWA 

Formularz ten musisz złożyć, gdy: 

  • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
  • w poprzednim roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie), 
  • 31 grudnia poprzedniego roku byłeś wpisany do rejestru REGON. 

Ważne!  

Nie musisz składać ZUS IWA, jeżeli był chociaż jeden miesiąc poprzedniego roku, w którym żadna osoba, za którą opłacasz składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu. 

Podstawa prawna 

Art. 31 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)