Breadcrumb

Niezbędne dokumenty - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

Niezbędne dokumenty - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

 1. Złóż do ZUS:
 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnił Twój lekarz,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) – nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – jeśli jesteś pracownikiem, a Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • kartę wypadku przy pracy – jeśli podlegasz ubezpieczeniu z innego tytułu niż pracownik, a Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego – jeśli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową.
 1. Jeśli ZUS będzie wypłacał świadczenie, złóż dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na:
 • formularz Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem,
 • formularz Z-3b – jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym,
 • formularz Z-3a – jeśli jesteś inną osobą ubezpieczoną.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne ,jeśli złożyłeś je przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na Twoje prawo do świadczenia ani na jego wysokość.

Jeśli starasz się o świadczenie po ustaniu ubezpieczenia, złóż oświadczenie na formularzu Z-10.