Breadcrumb

Zmieniasz niani wynagrodzenie - co robić?

Zmieniasz niani wynagrodzenie - co robić?

Jeśli jako płatnik składek, w którymś miesiącu podwyższysz niani wynagrodzenie, to musisz za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć w związku ze zmianą wynagrodzenia niani

Złóż:

  • ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa - oraz
  • ZUS RCA imienny raport miesięczny - jeśli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a także
  • ZUS RSA imienny raport miesięczny - jeśli zmniejszenie wynagrodzenia wypłaconego niani w danym miesiącu wynikało z wystąpienia przez część miesiąca niezdolności do pracy, np. z powodu choroby lub wypadku przy pracy.

Od 1 lipca 2024 r. podwyższyłeś niani wynagrodzenie i wypłaciłeś je w kwocie 2150 zł. Dlatego też, za ten miesiąc powinieneś był przekazać do ZUS w terminie do 20 sierpnia 2024 r. dokumenty rozliczeniowe z kwotą podstawy wymiaru i składki w nowej wysokości.

Zobacz:

Jakie dokumenty powinieneś złożyć w związku z wypłatą niani mniejszego wynagrodzenia

Jeśli w którymś miesiącu wypłaciłeś niani niższe wynagrodzenie, ponieważ przez część miesiąca była niezdolna do pracy (np. była chora lub miała wypadek przy pracy), sporządź i przekaż do ZUS dokumenty rozliczeniowe także za następny cały przepracowany przez nianię miesiąc.

Ważne!
Jeśli wypłacasz niani wynagrodzenie wyższe od połowy minimalnego wynagrodzenia, musisz sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc, w którym zatrudniasz nianię.

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą siebie placówkę ZUS. 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, powinieneś znać i podać pracownikowi ZUS:

  • swój NIP i PESEL,
  • imię i nazwisko niani oraz jej  PESEL,
  • informację o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu,
  • informację o okresie i przyczynie niezdolności do pracy niani, jeśli za dany miesiąc konieczne będzie sporządzenie dokumentu ZUS RSA.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: