Breadcrumb

Prezes Zakładu

Prezes Zakładu

PREZES ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zbigniew Derdziuk
 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Prezes sprawuje nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego oraz nadzoruje wchodzące w jego skład:

  1. Gabinet Prezesa;
  2. Biuro Rady Nadzorczej;
  3. Departament Audytu;
  4. Departament Kontroli Wewnętrznej;
  5. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych;
  6. Departament Kontrolingu;
  7. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

oraz bezpośredni nadzór nad:

  1. służbą bhp i ppoż. w Centrali, funkcjonującą jako Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
  2. Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych:
  3. Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonującym w ramach Departamentu Cyberbezpieczeństwa.