Breadcrumb

ROBERT WÓJCIK biogram

ROBERT WÓJCIK biogram

ROBERT WÓJCIK

Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Wydziału Prawa oraz Podyplomowego Studium Praw Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 r. urzędnik służby cywilnej w Głównym Urzędzie Ceł, Ministerstwie Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczył w pracach komitetów i grup działających przy Komisji Europejskiej i OECD. W 2012 r. powołany na stałego członka Komisji Administracyjnej do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego działającej przy Komisji Europejskiej.

25 kwietnia 2017 wtorek
11.25−12.10

Jak zapewnić adekwatne świadczenia emerytalne pracownikom migrującym? Rola koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ROBERT WÓJCIK fota

 

zdjęcie