Breadcrumb

Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dlatego pracownik nie musi składać Ci wydruku tego zaświadczenia.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na PUE ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli pracownik złożył Ci ten wniosek.

  Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

  Ważne!

  Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

  Informacja, że – jako płatnik składek- masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), pracownik powinien przekazać Ci zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu, oraz
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

  Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

  Ważne!

  Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

  Informacja, że – jako płatnik składek- masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.