Breadcrumb

Wyszukiwarka na stronie www.eskladka.pl

Wyszukiwarka na stronie www.eskladka.pl

Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte, a każdy przedsiębiorca będzie je przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze będziemy identyfikować wpłatę. Dlatego tak ważne jest, aby na przelewie podać prawidłowy NRS.

Od października wysyłamy do przedsiębiorców listem poleconym informacje o numerach rachunku składkowego. Aby płatnik mógł w każdej chwili sprawdzić swój NRS, uruchomiliśmy wyszukiwarkę tego numeru (na naszej stronie internetowej).

Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik zgłosił się do nas (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Z wyszukiwarki mogą także korzystać biura rachunkowe, pełnomocnicy lub osoby trzecie, które opłacają należności za płatnika składek.