Breadcrumb

Jak zgłosić siebie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Jak zgłosić siebie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Jeśli  nie obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, możesz zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń. 

W tym celu złóż formularz ZUS ZUA. W zgłoszeniu podaj takie same dane płatnika składek i osoby ubezpieczonej. Twój kod tytułu ubezpieczenia będzie rozpoczynał się od cyfr 19 00.

Ważne!
Jeśli przystąpisz do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, złóż dodatkowo formularz ZUS ZZA. Podaj w nim kod tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od cyfr 24 10.