Breadcrumb

Osobista opieka nad dzieckiem

Osobista opieka nad dzieckiem

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Osobista opieka nad dzieckiem

Osobista opieka nad dzieckiem

 • Symbol

  Name of the request

 • UE-2

  Oświadczenie UE-2

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
  Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

 • UE-1

  Oświadczenie UE-1

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.