Breadcrumb

Navigation Menu

Pobieranie zagranicznego świadczenia a prawo i wysokość emerytury/renty z ZUS

Pobieranie zagranicznego świadczenia a prawo i wysokość emerytury/renty z ZUS

Jeżeli osoba, której ZUS ustalił prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, pobiera również emeryturę lub rentę z innego niż Polska państwa członkowskiego, fakt pobierania tych świadczeń zagranicznych nie powoduje zmniejszenia, ani zawieszenia prawa do renty
z ZUS.