Breadcrumb

DOROTA DZIENISIUK biogram

DOROTA DZIENISIUK biogram

DOROTA DZIENISIUK

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca i ekspert. Specjalizuje się w problematyce relacji między prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego, w międzynarodowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w porównawczym prawie pracy. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
15.15−15.45

Rola rent rodzinnych, kwestia podziału uprawnień emerytalnych w sytuacji rozwodu, dziedziczenie uprawnień emerytalnych

DOROTA DZIENISIUK fota

 

zdjęcie