Breadcrumb

Navigation Menu

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 42 - główne wejście od strony ronda przy DT ROLNIK.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Można skorzystać także z jednego z dwóch miejsc parkingowych w garażu budynku. Wjazd do garażu znajduje się od ul. Dworcowej (przy dworcu PKS).

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy  ul. Sikorskiego oraz z garażu.

Wejście przy ul. Sikorskiego jest zorganizowane z poziomu chodnika.  

Aby dostać się do budynku z garażu, trzeba skorzystać z windy, która znajduje się w pobliżu miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe do budynku przy ul. Sikorskiego otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku, przy wejściu od ul. Sikorskiego, jest kilka schodów. Aby dostać się do gabinetów lekarskich, trzeba skorzystać z windy, która znajduje się wewnątrz budynku, przy wejściu po prawej stronie.

Główne wejście do budynku prowadzi na Salę obsługi klientów. Z Sali obsługi klientów należy kierować się do korytarza po stronie lewej, gdzie znajdują się gabinety lekarskie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi prowadzące do Sali obsługi klientów są  otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Drzwi do gabinetów otwierają się klamką (w większości przypadków są otwierane przez lekarza orzecznika).

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w pobliżu Sali obsługi klientów, w korytarzu przy gabinetach lekarzy orzeczników.