Breadcrumb

Biogram M. Solarz Kraków 2019

Biogram M. Solarz Kraków 2019

MAŁGORZATA SOLARZ

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt zatrudniony w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauczyciel matematyki.

Autorka ponad 90 publikacji naukowych, w tym monografii. Opiekun kierunku Ekonomia na II stopniu studiów prowadzonych na Wydziale EZiT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Finansista”. Swoje zainteresowana naukowe i badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z wykluczeniem finansowym, finansami osobistymi, bankowością, edukacją finansową oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

 

4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

fota M. Solarz Kraków 2019

 

zdjęcie M. Solarz