Breadcrumb

Navigation Menu

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Mongolii

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Mongolii

Jak będziemy wypłacać Ci emeryturę lub rentę, jeśli mieszkasz w Mongolii

Jeśli mieszkasz w Mongolii, emeryturę lub rentę możemy wypłacać zgodnie z Twoją decyzją:

  • na Twój rachunek bankowy w Mongolii,
  • na Twój rachunek bankowy w Polsce,
  • do rąk upoważnionej osoby mieszkającej w Polsce (drogą pocztową).

Wniosek o przekazywanie emerytury lub renty na Twój rachunek bankowy w Mongolii możesz złożyć  na formularzu EZZ -Wniosek o zmianę danych osobowych osoby zamieszkałej za granicą. Znajdziesz go na naszej stronie: www.zus.pl.

Wniosek EZZ możesz złożyć:

  • bezpośrednio w naszej placówce,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE),
  • listownie do naszej placówki, która wypłaca Ci świadczenie.

Emeryturę lub rentę będziemy wypłacać Ci co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności świadczenia.

Czy jesteś objety ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, jeśli mieszkasz w Mongolii

Jeśli mieszkasz w Mongolii i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Dlatego z Twojego świadczenia nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ważne!
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i przeniesiesz swoje miejsce zamieszkania z Polski do Mongolii, to wyrejestrujemy Cię z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Jeśli powrócisz na stałe z Mongolii do Polski, to zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ i rozpoczniemy potrącanie z Twojej emerytury lub renty składki na ubezpieczenie zdrowotne.