Breadcrumb

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Name of the request

 • RAW

  Wniosek RAW

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • RAB

  Wniosek RAB

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROW

  Oświadczenie ROW

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.