Breadcrumb

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • dane identyfikacyjne płatnika składek
   • NIP
   • REGON
   • PESEL lub inny identyfikator numeryczny
   • imię i nazwisko
   • adres siedziby
   • adres do korespondencji
  • pozostałe dane
   • cel wydania zaświadczenia
   • sposób jego odbioru
   • potrzebną liczbę egzemplarzy
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika
   • datę złożenia wniosku

  Możesz skorzystać z naszego formularza RWN.

  Formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.
  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie danych zapisanych na koncie płatnika składek, które pozyskaliśmy z dokumentów rozliczeniowych oraz wpłat, weryfikujemy jego saldo. Nie wydamy zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, jeśli na koncie będzie zadłużenie – nawet gdyby było minimalne.

  Termin rozpatrzenia

  Zaświadczenia wydajemy w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż 7 dni od wpływu wniosku. Wydajemy je „od ręki” w naszych placówkach, jeżeli umożliwia to stan rozliczeń na koncie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Jeśli stan Twojego konta nie pozwala na wystawienie zaświadczenia, wydajemy decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu. Możesz się od niej odwołać do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) w związku z postanowieniami art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek