Breadcrumb

Navigation Menu

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pracowałeś w kilku państwach UE/EFTA, sprawdź kto będzie wypłacał Ci emeryturę lub rentę.

Jeśli pracowałeś w kilku państwach UE lub EFTA  możesz otrzymywać osobne emerytury lub renty z każdego państwa. Musisz jednak spełnić warunki, które są wymagane w każdym z tych państw.

Przykład
Pan Ryszard pracował w Polsce, we Francji i w Niemczech. Może otrzymywać 3 osobne emerytury, czyli z Polski, Francji i Niemiec, jeżeli spełni warunki do przyznania emerytury wymagane w przepisach tych państw. 

Ważne!
Każde państwo UE lub EFTA ma własny, odrębny system ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dlatego każde państwo może inaczej określać warunki do emerytury lub renty.

Ile będzie wynosić emerytura lub renta z poszczególnych państw

Wysokość Twojej emerytury lub renty wyliczy Ci instytucja ubezpieczeniowa państwa, w którym pracowałeś. Wysokość świadczenia instytucja zagraniczna ustali zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie.

Przykład
Pani Maria pracowała w Polsce 20 lat, a następnie w Niemczech 15 lat. Osiągnęła wiek emerytalny obowiązujący w Polsce oraz w Niemczech. Jeśli wystąpi o emeryturę, to świadczenie wypłacimy jej za okres ubezpieczenia w Polsce, natomiast niemiecka instytucja ubezpieczeniowa będzie wypłacać jej emeryturę za okres pracy w Niemczech. 

Jakie korzyści dają Ci przepisy unijne

Przepisy unijne ułatwiają nabycie emerytury lub renty, jeśli pracowałeś w kilku państwach UE lub EFTA.

Podamy Ci kilka przykładów:

  • Jeśli wystąpisz do nas o emeryturę lub rentę, ale Twój polski staż ubezpieczenia okaże się  zbyt krótki, abyś nabył prawo do polskiego świadczenia, wówczas doliczymy Twoje okresy ubezpieczenia z innych państw UE lub EFTA.
  • Jeśli złożyłeś do nas wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy ale stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia w innym państwie UE lub EFTA uznamy ten warunek za spełniony.
  • Jeśli masz emeryturę lub rentę z ZUS możemy Ci ją wypłacać na rachunek zagraniczny w państwie, w którym mieszkasz.

Nie musisz też składać kilku wniosków o emeryturę lub rentę jeśli pracowałeś w kilku państwach UE lub EFTA. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce złóż wniosek do nas, a my prześlemy go do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których pracowałeś. Umożliwiają nam to przepisy rozporządzeń unijnych.