Breadcrumb

E-Składka

E-Składka

Jeden przelew do ZUS

Składki płacisz jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Takim, jakimi np. płacisz rachunek za prąd. Wysyłasz tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na przelewie wpisujesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu księgujemy i rozliczamy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę dzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Robimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczamy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Nowe zasady rozliczania składek mogą wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu masz niezapłaconą w pełnej wysokości bieżącą składkę możesz m.in. utracić prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego, lub macierzyńskiego. Jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenie – przeczytaj uważnie.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku

Informację o numerze rachunku składkowego wysyłamy listem.

Ważne! Jeśli nie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, możesz sprawdzić swój numer w udostępnionej wyszukiwarce NRS lub skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Czy mamy Twój aktualny adres

Informację o numerze rachunku składkowego wyślemy na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź czy na pewno mamy Twoje aktualne dane adresowe.

Ważne! Upewnij się, czy mamy Twój obecny adres.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Ciebie np.Twój numer NIP lub jeśli konto zostało założone bez tego numeru, numer Twojego konta w naszym systemie (ostatnie 10 cyfr).

Ważne ! Jeśli Twoje konto zostanie później uzupełnione o NIP nie martw się. Twoja składka opłacona na NRS bez NIP trafi na właściwe konto. Jest to sytuacja poprawna. Nie ma konieczności zmiany nadanego Ci NRS o NIP.

 

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym

Należności, które spłacasz w układzie ratalnym lub które mają odroczony termin płatności składek, wpłacasz na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę rozliczamy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęliśmy postępowaniem egzekucyjnym spłacasz, na wskazany przez nas numer rachunku, który podajemy np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.

W przypadku wpłat na rzecz ZUS z zagranicy, tam gdzie jest wymagane podanie kodu BIC należy wpisywać nr SWIFT: NBPL PLPW.