Breadcrumb

Biogram R. Marczak Kraków 2019

Biogram R. Marczak Kraków 2019

ROBERT MARCZAK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sekretarz redakcji w czasopiśmie „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Naczelnik Wydziału Badań i Współpracy Naukowej w Gabinecie Prezesa ZUS. Dotychczasowe zainteresowania badawcze to m.in. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wpływ ekonomii behawioralnej na ekonomię emerytalną oraz postawy obywateli wobec ubezpieczeń społecznych.

4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

prowadzenie panelu:

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

Robert Marczak fota Kraków

 

zdjęcie R. Marczak