Breadcrumb

GERTRUDA UŚCIŃSKA biogram

GERTRUDA UŚCIŃSKA biogram

GERTRUDA UŚCIŃSKA

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
11.35−12.05

Międzynarodowe standardy zabezpieczenia dochodów na starość

17.15−18.30

Dyskusja panelowa: Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość

GERTRUDA UŚCIŃSKA fota

 

zdjęcie